REKTOR TILL VINGA FOLKHÖGSKOLA

Vinga folkhögskola kommer att starta upp som egen folkhögskola till hösten 2018. Stora delar av verksamheten är redan igång som utlokaliserade kurser från Pingsts fyra andra folkhögskolor. Nystarten innebär alltså att föra samman befintliga kurser och arbetslag till en gemensam skola. Detta är en process som i samråd med folkbildningsrådet är planerad att löpa under 2 år innan Vinga folkhögskola tagit över alla de kurser som är tänkta att ingå i skolans kursutbud.

Kursutbudet består idag av

  • Allmän kurs. Detta är en relativt stor verksamhet med kurser både på grund- och gymnasienivå samt etableringskurser, SMF-kurser och svenska från dag 1.
  • Bibel/teologi. Detta fält består i dagsläget av två olika bibelkurser som till hösten 2018 förs samman, en praxisorienterad utbildning med stor församlingsnärhet som verkar i ett nationellt nätverk samt delar av den 4-åriga pastors- och ledarutbildningen Akademi för Ledarskap och Teologi.
  • Musik. Detta är en kurs profilerad för musiker och ensemblespel.

Vinga folkhögskola drivs av Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet (PSK) som har ytterligare fyra folkhögskolor: Kaggeholm, June, Mariannelund och Dalkarlså. Under längre tid har PSK drivit utlokaliserade kurser i Göteborg. Till hösten 2018 har alltså Folkbildningsrådet beviljat att dessa kurser avknoppas till en egen folkhögskola med säte i Göteborg. Dessa kurser drivs i dagsläget i olika lokaler men kommer stegvis att samlokaliseras.

Skolan ska vara mötesplats för människor och idéer. Vår målsättning är att den kristna människosynen ska vara i centrum, både i undervisning och i skolans övriga arbete. Skolan ska utgöra en naturlig och aktiv del av pingstförsamlingarnas gemensamma arbete. Utifrån PSKs måldokument är syftet ”Att bedriva folkhögskoleverksamhet på kristen grund och i kristen anda” med visionen ”Att se människor växa kunskapsmässigt, socialt, personligt och andligt och tillsammans utveckla samhälle och församling.”

Höstterminen 2018 startar Vinga folkhögskola och nu söker vi skolans första rektor.

Uppdraget:
Som rektor leder och utvecklar du skolans verksamhet på ett målmedvetet sätt. Din uppgift är att skapa goda förutsättningar för personal och elever. Du är pedagogisk ledare och personalansvarig för all personal.

Du har det övergripande ansvaret för skolans ekonomi. Du kommer in i en spännande expansionsfas när Vinga folkhögskola startar upp och bygger för framtiden.

Kvalifikationer:

  • Du är en tydlig ledare med förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med elever och personal, samtidigt som du kan hantera ekonomin på ett ansvarsfullt sätt. Du är en duktig kommunikatör som har lätt för att samverka med alla för skolan viktiga aktörer.
  • Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet samtidigt som du är öppen, arbetar målinriktat och åstadkommer resultat. Du har god förmåga att få människor att samarbeta och dra åt samma håll.
  • Du bör ha rektors- och/eller lärarerfarenhet, gärna i kombination med ledaruppdrag inom församlingsrörelse, näringslivet eller ideella organisationer.
  • Du har en kristen tro som tar sig uttryck i ett församlingsengagemang.
Om tjänsten
Tillsvidareanställning senast från 1 augusti 2018. 

Upplysningar om tjänsten:
Ulrik Josefsson, verksamhetsledare för Pingst Utbildning,
ulrik.josefsson@pingst.se Tele 0765- 36 25 69
Marcus Örebäck, rektor June folkhögskola,
Marcus.Oreback@junefolkhogskola.se Tele 0707- 53 28 72
Christina Hellström, fd ordf i PSK och Kaggeholm,
christina@chpersonalutveckling.se Tele 0706- 54 73 10

Ansökan:
Mejla CV och personligt brev till verksamhetsledare Ulrik Josefsson: ulrik.josefsson@pingst.se

Sista ansökningsdag: 16 februari 2018

 

© Copyright Vinga folkhögskola